ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

หากจะพูดถึงภาษาที่มีความสำคัญต่อผู้คนทั่วโลก ก็คงจะหนีไม่พ้นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน ซึ่งหากเรารู้ภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้เปรียบในการทำงานมากเท่านั้น และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาให้เราเข้ารับทำงานง่ายกว่าผู้ที่มีความรู้ในภาษาที่สองน้อย และหากเราต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเราก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้ตามสถาบันทั่วไปหรือจ้างครูมาสอนที่บ้านเลยก็ยังได้

elearning-2
แต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักของการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้นก็คือความต้องการที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับการไปทำงานในต่างประเทศ ต้องการหลักสูตรที่เร่งด่วนและความแม่นยำที่ถูกต้องมากที่สุด บางคนอาจได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงต้องแน่นเป็นพิเศษ และการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้นก็จะนิยมจ้างครูที่เป็นชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนคนไทยมาแล้วหลายปี เพื่อให้ภาษาอังกฤษของเราเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ก็จะเน้นไปที่การพูดโต้ตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวันเสียมากกว่า จะไม่มีการเน้นไปที่ไวยากรณ์อย่างที่เราเคยเรียนในชั้นเรียน เพราะจะทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ เพราะธรรมชาติมนุษย์เรานั้นจะพูดได้ก่อน อ่านและเขียน ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
นอกจากนี้การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวส่วนมากนั้นจะใช้การสอนแบบแม่และลูก คือให้เราซึมซับภาษาไปเรื่อยๆ เข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างท่องแท้ ซึ่งคำศัพท์และประโยคนั้นๆ ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย ไม่ต้องกังวลว่าเรียนไปแล้ว ประโยคนั้นๆ ไม่ได้ใช้งาน